Acordurile Internaționale De Arbitraj

Legea Aceris SRL este o firmă de avocatură de arbitraj internațional de conducere de tip boutique, care oferă reprezentare juridică în scopuri comerciale, de construcții și de arbitraj de investiții globale. Arbitraj resurse de pe acest site sunt aduse la tine de la firma de avocatură Legea de arbitraj internațional Aceris. de obicei ia forma unei clauze în contractele comerciale sau acorduri de investiții care Părțile sunt De acord să arbitreze disputele în viitor (un acord de compromis) în picioare, contract care, potrivit doctrinei de separabilitate va supraviețui contract care le conțin în termeni de astfel de contract este declarată nulăpot fi aranjate în diferite moduri diferite și ia toate formele și forme, și termenul de"arbitraj ICC"este, uneori, suficient pentru a supune litigiul arbitrajului sub auspiciile Camerei de Comerț Internațional din Paris. Cu toate acestea, pentru a evita incertitudinea în procesul de arbitraj, este foarte prudent pentru Părți de a include în metoda lor de numire, numărul și calificarea arbitrilor, domeniul de aplicare a litigiului supus arbitrajului, locul arbitrajului, limba de arbitraj, legea aplicabilă și arbitraj, instituție care va asigura arbitrajul, normele care reglementează aspecte procedurale și de administrare. În funcție de tipul de litigiu care poate apărea din relația contractuală, Părțile ar putea dori să meargă mai departe și să prevadă în mod specific pentru confidențialitate, fast-track normele procedurale, costurile de reprezentare, etc. bazat pe clauza sugerat de către Camera Internațională de Comerț de la Paris (ICC) și Londra Curtea de Arbitraj Internațional (LCIA) este Disponibil în trimiterea cauzei pentru factorii de decizie non-guvernul va emite atribuirea definitivă și obligatorie, ele nu trebuie să fie confundat cu contractul de alegerile de pe forum care prevede acordul părților că viitorul litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești dintr-un anumit naționale (forum) și produce decizia instanței naționale.

este o firmă de avocatură de arbitraj internațional de conducere de tip boutique, care oferă reprezentare juridică în scopuri comerciale, de construcții și de arbitraj de investiții globale.

Pentru a afla mai multe despre acest subiect, Conceptul de UNCITRAL la Convenția privind regimul de Executare a unui Acord de Mediere, și la Modelul de Drept Comercial Internațional de Mediere și Acordul de Decontare Consecințele Internaționale de Mediere.